Một tài liệu ESA

Tập tài liệu One ESA khám phá các cơ sở của ESA và cách họ làm việc cùng nhau trong các sứ mệnh không gian ở châu Âu. Cho dù đó là đào tạo phi hành gia, phát triển bệ phóng, đổi mới viễn thông, quan sát Trái đất hay các chương trình an toàn không gian của chúng tôi, mọi người trong tổ chức đều làm việc hướng tới mục tiêu của chúng tôi là ‘Một ESA’. Hình minh họa đầy màu sắc làm cho các hoạt động không gian của chúng ta trở nên sống động. Tập tài liệu này được in bằng tiếng Anh và có sẵn dưới dạng PDF và định dạng tương tác bằng năm ngôn ngữ khác.

Cảm ơn bạn đã thích

Bạn đã thích trang này, bạn chỉ có thể thích nó một lần!