Hé lộ số tiền tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả cho dàn tướng lĩnh

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023. Trong báo cáo này các doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin về thu nhập, thù lao của ban lãnh đạo chủ chốt.

Ghi nhận cho thấy thù lao, thu nhập của ban lãnh đạo của các công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VHM) lại tăng mạnh do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khả quan.

Điển hình là ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) có mức thù lao gần 3,53 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng giám đốc Nguyễn Thu Hằng cũng có thu nhập 9,14 tỷ đồng cho vị trí quản lý, gấp 1,5 cùng kỳ năm ngoái. Bà Hằng còn nhận được mức thù lao 1,61 tỷ đồng cho vị trí thành viên HĐQT. Như vậy, tổng thu nhập của bà Hằng ở mức 10,75 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp 1,8 lần cùng năm 2022.

Tổng mức thu lao của HĐQT Vinhomes trong nửa đầu năm tăng mạnh lên mức 8,97 tỷ đồng, gấp 1,9 lần. Tổng thu nhập của ban lãnh đạo quản lý doanh nghiệp này đạt mức 45,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nửa đầu năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinhomes đạt 61.912 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4,6 lần so với mức 13.394 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 21.672 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với nửa đầu năm 2022.

Hé lộ số tiền tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả cho dàn tướng lĩnh - 1

Thu nhập của ban lãnh đạo Vinhomes trong nửa đầu năm 2023 (Ảnh chụp màn hình).

Với Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), mức thù lao, lương thưởng của những thành viên chủ chốt tăng nhẹ. Chủ tịch HĐQT Thái Thị Thanh Hải vốn không nhận thù lao.

Bà Trần Mai Hoa có tổng thù lao, lương thưởng ở mức 7,95 tỷ đồng cho vị trí Tổng giám đốc và 885 triệu đồng cho vị trí Thành viên HĐQT. Tổng thu nhập của bà Hoa trong nửa đầu năm khoảng 8,84 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập của các thành viên khác thuộc ban giám đốc doanh nghiệp này trong nửa đầu năm là 10,99 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Nửa đầu năm, Vincom Retail đạt 1.035 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,3% so với mức 982 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 407 tỷ đồng, tăng 63,4%.

Hé lộ số tiền tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả cho dàn tướng lĩnh - 2

Thu nhập của ban lãnh đạo Vincom Retail (Ảnh chụp màn hình).

Thu nhập của đội ngũ lãnh đạo tập đoàn Vingroup cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Tổng thù lao của HĐQT ở mức 6,05 tỷ đồng, tăng 33,9%. Lương, thưởng chi trả cho Ban Tổng giám đốc trong nửa đầu năm là 26,37 tỷ đồng, tăng 34,7%.

Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng vẫn không nhận thù lao như các năm trước. 

Cá nhân ông Trần Việt Quang nhận 5,99 tỷ đồng cho vị trí Tổng giám đốc (giảm 3,1%), 1,5 tỷ đồng (tăng 61,2%) cho vị trí Phó chủ tịch HĐQT. Như vậy, tổng thu nhập của ông Quang ở mức 7,49 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,3% so với con số khoảng 7,11 tỷ đồng của nửa đầu năm 2022.

Hé lộ số tiền tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả cho dàn tướng lĩnh - 3

Thu nhập ban lãnh đạo Vingroup nửa đầu năm (Ảnh chụp màn hình).

Doanh thu thuần của tập đoàn này trong nửa đầu năm đạt 86.259 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm ghi nhận 989 tỷ đồng, giảm 7,1% so với năm 2022.


Nguồn: Dân Trí (link)

Xem thêm tin mới tại:

– Tri thức đời sống

– Kiến thức gia đình