Lộ diện những địa phương có kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm vượt mốc 20 tỷ USD

(Tổ Quốc) – Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, có hai địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 20 tỷ USD.

Số liệu về tình hình xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, trong tháng 7/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD.

Theo đó, về xuất khẩu, báo cáo cho hay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2023 ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,76 tỷ USD, giảm 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,92 tỷ USD, tăng 1,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2023 giảm 3,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 4,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 3,2%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 194,73 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,5 tỷ USD, giảm 10,2%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 143,23 tỷ USD, giảm 10,8%, chiếm 73,6%. 

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính riêng trong tháng 7/2023, 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (3,6 tỷ USD), Bắc Ninh (3,4 tỷ USD), Thái Nguyên (2,7 tỷ USD), Bình Dương (2,6 tỷ USD),  và Đồng Nai (1,88 tỷ USD). 

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Ninh là hai địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 20 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của hai địa phương này tính đến tháng 7/2023 lần lượt đạt 23,6 tỷ USD và 20,6 tỷ USD, đứng thứ nhất và thứ hai cả nước. Theo sau là Bình Dương, với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 17,34 tỷ USD.

Lộ diện những địa phương có kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm vượt mốc 20 tỷ USD - Ảnh 1.

Top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước 7 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 10 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm có thể kể đến như: Thái Nguyên (15,6 tỷ USD), Hải Phòng (13,3 tỷ USD), Bắc Giang (12,5 tỷ USD) và Đồng Nai (12,3 tỷ USD)

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2,53 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 171,5 tỷ USD, chiếm 88,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 15,75 tỷ USD, chiếm 8,1%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 4,95 tỷ USD, chiếm 2,5%.

Về nhập khẩu, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2023 ước đạt 27,53 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,73 tỷ USD, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,8 tỷ USD, giảm 1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2023 giảm 9,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 0,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 15,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 179,5 tỷ USD, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 64,1 tỷ USD, giảm 16,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 115,4 tỷ USD, giảm 17,7%. 

Trong đó, 5 địa phương có kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả nước 7 tháng đầu năm lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (31,1 tỷ USD), Hà Nội (20,2 tỷ USD), Bắc Ninh (17,5 tỷ USD), Bình Dương (12,2 tỷ USD) và Hải Phòng (11,4 tỷ USD).

Giang Anh


Nguồn: Nhịp sống kinh tế (Link)