Kiến thức chứng khoán – Đầu tư chứng khoán: Chương 7: Thông tin và Giám sát thị trường chứng khoán.

Kiến thức đầu tư chứng khoán – Chương 7: Thông tin và Giám sát thị trường chứng khoán.

Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán rất quan trọng với nhà đầu tư, doanh nghiệp niêm yết và sự phát triển của thị trường chứng khoán. Công tác giám sát thị trường chứng khoán tốt sẽ giúp thị trường chứng khoán minh bạch, giúp nhà đầu tư yên tâm đầu tư, doanh nghiệp niêm yết có được nguồn vốn cần thiết để phát triển. Kiến thức gia đình cung cấp đến bạn nhiều kiến thức hay tại: https://kienthucgiadinh.nethttps://trithucdoisong.net. Mời các bạn đón xem!

Nguồn: Kênh youtube Kiến Thức gia đình