Kiến thức chứng khoán – Kiến thức đầu tư chứng khoán: Chương 6: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừHiểu về lưu ký, đăng kỹ và thanh toán bù trừ chứng khoán giúp chúng ta biết chứng khoán của chúng ta được quản lý như thế nào.
Xem thêm nhiều nội dung hay cùng https://kienthucgiadinh.net nhé!

Nguồn: Kênh youtube Kiến Thức gia đình