Kiến thức chứng khoán – Kiến thức đầu tư chứng khoán: Chương 2 – Chứng khoán và PH chứng khoán

Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, hãy bắt đầu nghiên cứu từ đầu về thị trường chứng khoán. Thực hiện đúng những lời cha ông ta dạy: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Xem thêm thông tin tại: https://kienthucgiadinh.com

Nguồn: Kênh youtube Kiến Thức gia đình