Generali tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh

Tập đoàn Generali công bố kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2023, khẳng định tính hiệu quả của chiến lược “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng”.

Generali tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh - Ảnh 1.

Doanh thu phí gộp tăng lên mức 42,2 tỷ Euro (+3,6%) nhờ sự tăng trưởng đáng kể của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+10,6%). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tập trung vào dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

Generali tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh - Ảnh 2.

Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý đầu tiên khẳng định Generali đang đi đúng hướng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến lược “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng”

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng lên mức 3,7 tỷ Euro (+28%) chủ yếu nhờ vào sự đóng góp mạnh mẽ của của mảng phi nhân thọ trong khi mảng BHNT duy trì sự ổn định. Tỷ lệ kết hợp được cải thiện ở mức 91,6% (thấp hơn 5,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,81% (tăng 0,31% so với cùng kỳ năm 2022). Lợi nhuận thuần tăng đáng kể lên mức 2,333 tỷ Euro (tăng 60,9%). Vị thế tài chính cực kỳ vững chắc, với biên khả năng thanh toán rất vững mạnh ở mức 228% (so với 221% trong năm tài chính 2022) nhờ vào khả năng tạo vốn.

Theo ông Phillipe Donnet Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2023 khẳng định tính hiệu quả của chiến lược “Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng” của Generali, chứng tỏ chiến lược kinh doanh đa dạng hóa và linh hoạt đang giúp Tập đoàn trên đà gia tăng lợi nhuận, giữ vững vị thế tài chính vững mạnh.

Tại nửa chặng đường của kế hoạch, chúng tôi đang hoàn toàn đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của mình. Tập đoàn đã có chiến lược đúng đắn để thích ứng với diễn biến kịch bản kinh tế vĩ mô và địa chính trị liên tục thay đổi. Generali Group đang củng cố vị trí dẫn đầu về bảo hiểm ở châu Âu và nâng cao nền tảng quản lý tài sản toàn cầu. Những kết quả đạt được này là nhờ những nỗ lực của tất cả nhân viên và đại lý của chúng tôi. Họ là đại diện cho nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục đạt được tăng trưởng bền vững, tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan”ông Phillipe Donnet – Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali nhấn mạnh.


Nguồn: Nhịp sống kinh tế (Link)