ESA Impact 2022 – Quý 4

Chào mừng bạn đến với ấn bản này của ESA Impact, một ấn phẩm tương tác bao gồm các câu chuyện và hình ảnh từ quý IV năm 2022.

ESA Impact Q4 cho thấy Orion trên quỹ đạo quanh Mặt trăng, một cuộc họp cấp Bộ trưởng thành công, lần ra mắt quan trọng nhất trong năm của ESA và những bức ảnh tuyệt đẹp về những gì chúng tôi đã thực hiện trong quý này.

Đừng bỏ lỡ các chú thích trượt ra và nhấp vào hình thu nhỏ ở cuối để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều vấn đề hơn về ESA Impact tại đây: ESA Impact

Cảm ơn bạn đã thích

Bạn đã thích trang này, bạn chỉ có thể thích nó một lần!