Đặt nhầm lệnh từ bán thành mua, một công ty chứng khoán bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) do công ty này vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Theo đó, Mirae Asset bị phạt 112,5 triệu đồng.

Cụ thể, công ty chứng khoán này đã nhận và đặt lệnh cho giao dịch bán cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần Lizen của nhà đầu tư Nguyễn Văn Nghĩa, trong thời gian 8/6-16/6.

Tuy nhiên thay vì bán, Mirae Asset đã thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu LCG (vào ngày 9/6) không đúng lệnh giao dịch của khách hàng. Thêm vào đó, Chứng khoán Mirae Asset còn bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng (bán vượt 20.000 cổ phiếu LCG).

Trong khoảng thời gian giao dịch nêu trên, cổ phiếu LCG có giá dao động khoảng 13.000 đồng/cổ phiếu. Tương đương, 20.000 cổ phiếu LCG có giá trị khoảng 260 triệu đồng.

Cũng theo công bố của UBCKNN, một công ty chứng khoán khác là Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE bị phạt 125 triệu đồng khi cho 4 tài khoản đặt lệnh mua thỏa thuận chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, UBCKNN vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, do doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, Chứng khoán Tân Việt bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán. 


Nguồn: Dân Trí (link)

Xem thêm tin mới và bổ ích tại:
Tri thức đời sống
Kiến thức gia đình